Spolek dr. Edvarda Beneše

 
Spolek dr. Edvarda Beneše se schází každé poslední pondělí v měsící. Na svých sezeních se členové spolku zajímají o problémy městečka Kožlany a není jim lhostejný jejich osud.

Snaží se pomoci s řešením aktuálních problémů a upozorňují na nové, dosud přehlížené. Za vše hovoří jejich motto: "Za Kožlany krásnější".

 

 
Známí kožlanští rodáci Rod kožlanských Benešů
  Básník Antonín Šnajdauf
  Malíř Josef Klír
  Antonín Krátký
  Skladatel Josef Holý
  Sochař Václav Levý
  Starosta Josef Bureš
  Rodina Fuchsů
  Houslový virtuos Václav Kopta
Významná místa Obchody
  Hostince
  Pošta
  Záložna
  Samota Červený mlýn
  Fara
Spolky Hasiči - založení
  Hasiči - 130. výročí
  Kališníci
Zajímavosti Jak sázeli mezník
  Volby za Rakouska
  Kožlany očima pamětníků
  Edvard nebo Eduard Beneš??

 

 

made by Alexis Prag

 

nahore

Kožlany  kulicka
Fotbal     kulicka
E. Beneš kulicka
Autoři       kulicka
Zajímavosti kulicka