Pozoruhodná osobnost a rodák Antonín Krátký (1810-1899)

 

         Antonín Krátký se narodil v Kožlanech 11.ledna 1810  v rodině chudého obchodníka. Ve škole u kostela vychodil kožlanskou trojtřídku a svoje dětství prožíval se svými vrstevníky a kamarády v dolejším konci městečka, na kopci za vrchem a kolem kostela, kde vysedával za humny s kluky a hrál na harmoniku. Po škole ho rodiče dali na řemeslo do učení, z kterého ale zběhl. Časem však získává hrou na harmoniku takové dokonalosti, že je často zván i k různým veřejným vystoupením. V roce 1825 jako patnáctiletý vystupuje již veřejně na koncertě v Praze, aby tak zmírnil neutěšené finanční poměry svých rodičů.

         Poté se vydává se svým starším bratrem na vandr do světa. Nejprve jen po Čechách, ale později i do Vídně, kde v roce 1839 vystupuje pře samým panovníkem císařem Ferdinandem (přívlastkem "Dobrotivým" a posledním českým korunovaným králem), kde získává slávu a velikou oblibu. Rovněž tak v Uhrách, kde svojí hrou okouzlil i ostřihomského biskupa a jeho prostřednictvím dosáhl velkých úspěchů nejen v Uhrách, ale i v Srbsku. V roce

1850 se Antonín Krátký ve Vídni seznamuje s proslulým kouzelníkem Bellachinim, od kterého získává a později ještě zdokonaluje různé eskamotáže a osamostatňuje se. A aby jeho jméno bylo působivější, připojuje si k jménu Krátký ještě Bašík, které bylo rodným jménem jeho matky. Toto jméno však Vídeňáci svým dialektem zkomolují a zjednodušují ho na Krački-Bački, a to mu už zůstává natrvalo.

         Jeho hudební, eskamotérská a artistická sláva až do Ameriky, kde je angažován do světoznámého zábavného podniku cirkusu Barnum, aby obohatil největší podívanou světa, a to nikoliv jako kouzelník, ale jako zázračný slovanský hudebník. S cirkusem Barnum se Krátký dostává také do Anglie, kde ve windsorském zámku předvádí své umění samotné britské královně Viktorii, která ho jmenuje dvorním umělcem a virtuosem Jejího Veličenstva královny Anglie. V té době ovládá Krátký hru na fis-harmoniku a skleněnou harmoniku, sestrojenou B.Franklinem roku 1763, pro kterou skládal i  Mozart a Beethoven a z českých autorů pak J.L.Dusík a V.Tomášek (tento hudební nástroj je možno dodnes vidět v hudebním oddělení Národního muzea v Praze na Malé Straně). Tím se Krátký v Anglii stává módním hudebníkem a je často zván anglickými lordy na svá sídla a zámky, kde vystupuje se svým uměním. Dokonce se v té době proslýchalo, že byl Antonín Krátký vyznamenán britskou královnou Viktorií "Podvazkovým řádem", kterým se vyznamenávali pouze příslušníci panovnických rodů, šlechty a ti, kteří se vysoce zasloužili o stát a vlast.

         Přes všechny úspěchy však Antonín Krátký stále toužil po své rodné vlasti a rodném městečku, ale při návratu z Anglie ho Vídeň opět natolik upoutala, že už se do Čech nikdy nedostal. Usídlil se natrvalo v Prátru, kde si v roce 1862 vybudoval vlastní kouzelné divadlo "Weltberühmte Zaubertheate". V zimě však vystupoval v najatých květinových sálech nebo ve velké dvoraně v Johannesgase. Největšího úspěchu pak jeho divadlo dosáhlo v době Světové výstavy ve Vídni v roce 1873, kdy při této příležitosti navštívilo divadlo Krátkého také mnoho Čechů, ale i krajanů. Mezi něž patřili i kožlanští návštěvníci, učitelé Vojtěch Boháč a kožlanský rodák Antonín Kopta. Po tomto velkém úspěchu v době Světové výstavy získává Krátký velké Zoologické divadlo Schmidtovo pro tisíc návštěvníků a tím se stává v Prátru ve Vídni největším zábavným podnikem.

         Krátkého divadlo kouzel proměněné v čarovný palác z pohádek Tisíce a jedné noci, kde orientální krasavice v pestrých závojích tančí v tajemném přítmí a plastické světelné obrazy se proměňují v postavy krásných žen, jsou největší atrakcí Světové výstavy, kde se dlouho do noci tísní každý den tisíce zvědavých návštěvníků. A kožlanský rodák Antonín Krátký, majitel tohoto divadla, se stává nejpopulárnější osobou ve Vídni a největším podnikatelem v oboru lidové zábavy. Není Vídeňáka, který by neznal jeho zábavný podnik v Prátru, zvláště pak Češi a krajané žijící ve Vídni, kteří se u něho scházejí. Antonín Krátký byl jedním ze zakladatelů zábavných podniků v Prátru, který přes padesát let za zvuků Strausových valčíků bavil svoje Vídeňáky. Ke své slávě se vypracoval poctivou a houževnatou prací a pílí. Měl soucit s chudými, kterým podle možností pomáhal, neboť sám z chudých poměrů pocházel. Byl k lidem dobrosrdečný. Mluvil vídeňským nářečím, v němž přednášel dokonce i některé balady Schillerovy, ale pořádně německy se nikdy nenaučil.

         Zemřel 28.srpna 1899 ve Vídni ve věku 89 let a na jeho pohřbu se sešlo přes půl Vídně, jako na pohřbu nějakého monarchy. Je pohřben na vídeňském ústředním hřbitově, kde jeho bývalou slávu připomíná náhrobek s nápisem MEISTER SEINER KUNST a v Prátru pak směrová tabulka ulice s nápisem "Krátký-Bašík Weg". To je jediný pozůstatek a památka na slavného hudebníka a iluzionistu Antonína Krátkého, jednoho z mnoha již zapomenutých kožlanských rodáků.

 

MVDr. Bohumil Vondrášek


made by Alexis Prag

 

nahore

Kožlany  kulicka
Fotbal     kulicka
E. Beneš kulicka
Autoři       kulicka
Zajímavosti kulicka